Közbeszerzési jogi szakterület

Közbeszerzési jog

Munkatársaink a közbeszerzési törvényben rögzített valamennyi közbeszerzési tárgy és közbeszerzési eljárásfajta körében vállalják közbeszerzési eljárások teljes körű bonyolítását, illetve egyedi ügyekben történő tanácsadást, jogorvoslati eljárásokban és közbeszerzési perekben képviselet ellátását.

Működésünket az a cél vezérli, hogy megbízóinkat úgy segítsük közbeszerzési eljárásaik lefolytatásában, hogy a lehető legkevesebb területen terhelje őket ehhez kapcsolódó feladat, és közbeszerzési eljárásaik eredményesen, a lehetőségek szerint gördülékenyen, a vonatkozó külső és belső, szakmai és jogi követelményeknek megfelelő módon, jogorvoslati eljárás nélkül kerüljenek lefolytatásra.

A NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda az együtt dolgozó partner ügyvédek, alkalmazott ügyvédek, ügyvédjelöltek, közbeszerzési szakértők, gyakornokok, valamint adminisztrációs munkatársak révén Magyarország legnagyobb ügyvédi irodái közé tartozik.

Elérhetőségek

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda